KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU

BIOPSJA ASPIRACYJNA SZPIKU

CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA

BADANIE CYTOGENETYCZNE-KARIOGRAM


MATERIAŁ DO PRZESZCZEPU SZPIKU
SPSK im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Preceptorship Policythemia Vera (PV) 04-05.04.2024 Londyn

Miejsce warsztatów Hotel Novotel London Bridge było bardzo dobrze dobrane. Świetliste (dosłownie) logo hotelu „Live limitless” widoczne przy wejściu do wind i bliskość The Shard stanowiły bazę do uwolnienia umysłu od pracy w polskim systemie ochrony zdrowia. Profesor Claire Harrison, cudownie uśmiechnięta, reprezentująca jeden z najlepszych ośrodków hematologicznych na świecie stworzyła w trakcie warsztatów klimat partnerstwa który szczególnie się ujawnił na wyjątkowej, bezslajdowej sesji przypadków gdzie przez 2 godziny toczyła się dyskusja o naszych pacjentach.

W trakcie warsztatów zmieniłam dotychczasowe podejście do PV niskiego ryzyka; How low is low -risk PV? czy faktycznie to jest low risk PV ? skoro ryzyko zakrzepów w PV niskiego ryzyka jest 4x wyższe niż w populacji ogólnej, a ryzyko transformacji do mielofibrozy wynosi 20%;  do ostrej białaczki szpikowej- 5.5-18.7% w ciągu 15 lat.  Do transformacji PV przyczyniają się mutacje SRSF2, IDH2, RUNX1, TP53, ASXL1, IDH1, IDH2.

Dobrze pokazano problem stanu nadkrzepliwości w PV. Krótko mówiąc PV to rodzaj trombofilii, bo w PV wykazano nabytą oporność na białko C, zredukowany poziom białka S, o zwiększonej nadkrzepliwości może też świadczyć zwiększona ilość D-dimerów i kompleksów trombina-antytrombina. Ponadto sama obecność JAK2V617F daje 2 krotnie większe ryzyko zakrzepicy. 

Świetny wykład kardiologa dr Aleksandra Leona-  rola statyn i leków obniżających cholesterol w tym najnowszych  blokerów PCSK9 (Praluent i Repatha). Prelegent podkreślił, że miażdżyca postępuje szybciej w PV, a wynika to z  nowotworowego stanu zapalnego, a zatorowość i zakrzepica to główne przyczyny zgonów w PV: 41% pacjentów umrze z powodu chorób sercowo-naczyniowych, 15% będzie miało chorobę niedokrwienną serca, 8% niewydolność serca i 8% dozna udaru mózgu.

W przypadku leku ruksolitynib nie stwierdzono większej liczby zdarzeń sercowych w trakcie leczenia, ale Amerykańska Agencja Leków i Żywności (FDA) zaleca kontrolę lipidogramu 1x w roku. Stosowanie statyn w PV zmniejsza ryzyko śmiertelności w porównaniu do grupy bez statyny (35 vs 43%). W leczeniu nadciśnienia u chorych z PV i ET lekami zmniejszającymi powikłania zakrzepowe są inhibitory enzymu konwertujacego (ACE-I) oraz blokery receptora angiotensyny (sartany).

Poruszano problem PV u kobiet w ciąży: zaleca się niską dawkę aspiryny, upusty, dołączenie heparyny drobnocząsteczkowej do aspiryny tylko w przypadku obecności chociaż 1 dodatkowego czynnika ryzyka zakrzepicy, doppler w ciąży rekomenduje się co 20 tyg, usg dokumentujące wzrost płodu w 32 i 36 tyg, unikanie odwodnienia i braku aktywności.

Podsumowanie spotkania przedstawiła dr Grażyna Bober, oprócz Niej w spotkaniu uczestniczyli: dr Anna Wacławik, dr Ryszard Wichary, dr Katarzyna Czempik i dr Katarzyna Duda-Globisz
 

Wyróżnienie studentów podczas Konferencji - Cypr 2024

W dniu 16 marca 2024 odbyła się konferencja zorganizowana przez University of Cyprus pod nazwą 1st European Medical Students Conference on Cancer. Podczas konferencji studenci z różnych krajów mieli okazję zaprezentować efekty swoich prac dotyczących między innymi diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku reprezentowali studenci Sabina Kadłubek i Jakub Kamiński przedstawiając pracę dotyczącą oceny biochemicznych i klinicznych czynników rokowniczych u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL) poddanych autologicznemu przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Praca została doceniona przez organizatorów, którzy wysoko ją ocenili, wskazując na jej istotność w kontekście oceny rokowania u pacjentów z MCL. Opiekunem pracy jest Pani Doktor Karolina Chromik. Serdecznie gratulujemy!

 

Z życia Kliniki

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją, że kolejna nasza lekarka - Anna Armatys obroniła dyplom doktora nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

 

Filmy instruktażowe

Film instruktażowy - Separacja komórek krwiotwórczych

 

 

Film instruktażowy - Punkcja lędźwiowa

Konferencja naukowa „CEE DLBCL Forum” Praga 2024

W dniach 08-09 marca 2024 zorganizowano w Pradze, pod patronatem firmy SOBI, konferencję naukową „CEE DLBCL Forum”. Spotkanie prowadzili profesorowie: Igor Aurer z Zagrzebia, Wojciech Jurczak z Krakowa oraz Pavel Klener z Pragi. Eksperci scharakteryzowali nowe możliwości terapeutyczne dla DLBCL. Poprzez prezentacje konkretnych problemów medycznych, starano się usystematyzować metody leczenia wobec rozwoju naukowego. Wykładowcy zaprezentowali możliwości terapeutyczne  II, III i IV linii leczenia dla pacjentów z DLBCL. Nasz ośrodek reprezentował lek. Kacper Czachor.

 

Konferencja naukowa Expert Forum Londyn 2024

W dniach 8-9.03.2024 w Londynie odbyła się konferencja naukowa Expert Forum 2024 dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa procedury CAR-T z zastosowaniem axicabtagene ciloleucel i lisocabtagene maraleucel u pacjentów z opornym/nawrotowym chłoniakiem rozlanym z dużej komórki B (DLBCL). W wydarzeniu uczestniczyła Pani Doktor Karolina Chromik. W trakcie konferencji były prezentowane najnowsze doniesienie i wyniki badań z zastosowaniem CAR-T, uczestnicy dyskutowali w ramach sesji plenarnych o najlepszych możliwych opcji terapeutycznych dla pacjentów z DLBCL Ponadto w trakcie interaktywnych warsztatów w podgrupach wymieniano się doświadczeniami, omawiano przykładowych pacjentów i planowano najwłaściwsze postępowania terapeutyczne. Była to również doskonała okazja, aby wymienić się doświadczeniami z innymi ośrodkami hematologicznymi w Polsce i na świecie oraz do zawarcia nowych znajomości. Wiedza pozyskana na konferencji z całą pewnością przysłuży się do zoptymalizowania leczenia pacjentów w naszym Oddziale.

 

Z życia Kliniki

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją, że w dniu 20.02.2024r nasza lekarka Adrianna Spałek obroniła z wyróżnieniem dyplom doktora nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

 

Prezentujemy nasz kolejny artykuł.

Ukazała się publikacja lekarz Martyny Włodarczyk z naszej Kliniki na temat Profilaktyki infekcji wirusa CMV u chorych poddanych transplantacji.

 

Link do wyświetlenia

Konferencja naukowa w Hiszpanii - 6th European CAR T-cell Meeting

W dniach 15-17.02.2024 r. w Walencji, pod patronatem EBMT oraz EHA, odbyło się "6th European CAR T-cell Meeting". W trakcie spotkania podsumowano najnowsze doniesienia dotyczące terapii zmodyfikowanymi (chimerycznymi) limfocytami T, kładąc szczególny nacisk na wskazania do leczenia, oraz postępowanie w przypadku powikłań. Dodatkowo omawiano możliwość zastosowania terapii nie tylko we wskazaniach hematologicznych, ale również w chorobach z autoimmunoagresji, jak na przykład toczniu rumieniowatym układowym. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach, podczas których skupiano się na wykorzystaniu terapii CAR-T we wcześniejszych liniach leczenia chłoniaków. Z naszej Kliniki udział w spotkaniu wzięli lek. Adrianna Spałek oraz lek. Patryk Węglarz.

 

Podsumowanie zeszłoroczne - Światowy Dzień Transplantologii

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego naszą Klinikę.

 

Podziękowanie

 
Składamy serdeczne podziękowania pani Urszuli Mach, która przez 15 lat pracowała z Nami w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku. Pani Urszula zostanie zapamiętana jako osoba, która w sposób wzorowy i sumienny wykonywała swoje obowiązki. Była szanowna i lubiana przez wszystkich współpracowników. Życzymy jej zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. 
 

Otwarcie nowego Oddziału Transplantacji Szpiku

4 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Odcinka Transplantacyjnego w naszej Klinice. Jest nam niezwykle miło poinformować, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego Oddziału, a także w odpowiedzi na oczekiwania naszych pacjentów, otwieramy świeżo wyremontowany Oddział Transplantologii. Jest to znaczący krok w rozwoju kompleksowej opieki i leczenia pacjentów. Nasz nowy oddział to przestrzeń, która łączy nowoczesność z komfortem.

 

Klinika Hematologii gościła delegację lekarzy z Ukrainy

W dniu 28.11.2023r gościliśmy delegację czworga lekarzy z Ukrainy, pracujących na co dzień w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Kostnego Pierwszego Terytorialnego Stowarzyszenia Lekarskiego miasta Lwowa. Celem wizyty było poznanie pracy i funkcjonowania naszego Oddziału Transplantacji. Współpraca pomiędzy Ośrodkami będzie na pewno kontynuowana.

 

Konferencja naukowa w Paryżu - Complement Masters PNH.

W dniach 17-18.11.2023r odbyła się w Paryżu konferencja naukowa Complement Masters: PNH. Spotkanie pod patronatem firmy Alexion, prowadzone było przez profesorów: Régis Peffault de Latour, Jeff Szer, Jong Wook Lee. Tematyka wydarzenia dotyczyła złożonej patofizjologii, diagnostyki oraz leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii. Przedstawione doświadczenia ekspertów oraz uczestników z ponad 25 krajów pozwoliły na pogłębienie wiedzy w zakresie PNH. Szczególnie omówiono złożoność hemolizy oraz trudności diagnostyczne choroby. Konferencja sprawnie nawigowała wśród obecnych, jak i przyszłych możliwości terapeutycznych nocnej napadowej hemoglobinurii. Nasz ośrodek reprezentował lek. Kacper Czachor.

 

Konferencja naukowa w Portugalii - Ostra białaczka szpikowa - molekularny i translacyjny postęp w biologii i leczeniu

W dniach 29-31.10.2023 w Estoril, w Portugalii pod patronatem  ESH (European School of Haematology) odbyła się 6-ta międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Acute myeloid leukemia molecular and translational advances in biology and treatment” Przewodniczącymi konferencji byli  Bob Löwenberg, Hartmut Döhner oraz Martin Tallman. Głównym tematem konferencji były postępy w diagnostyce molekularnej, cytogenetycznej i immunologicznej ostrej białaczki szpikowej i związany z tym wpływ na rozwój terapii celowanej i immunoterapii. Konferencja miała na celu lepsze zrozumienie biologii, patogenezy molekularnej, markerów prognostycznych, obecnych metod leczenia i przyszłych perspektyw terapeutycznych ostrych białaczek szpikowych. W przeddzień konferencji odbyło się międzynarodowe spotkanie naukowe organizowane przez firmę AbbVie, na którym omówiono praktyczne aspekty leczenia schematem VenAza. Z naszej strony w konferencji uczestniczył dr n. med. Krzysztof Woźniczka.

 

Nasz Ośrodek z nagrodą II miejsca - Konkurs "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje"

Ogłoszono wyniki VI edycji Konkursu "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje" 2023 roku. W kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia” drugie miejsce zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z połączonymi projektami „Leczenie zmodyfikowanymi genetycznie limfocytami - T (CAR-T) pacjentów z oporną i/lub nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną i agresywnym chłoniakiem nieziarnistym”, „Rekonstrukcja twarzoczaszki - indywidualne, złożone 3D implanty twarzoczaszki dla poprawy jakości życia” oraz „Metoda fotodynamiczna w terapii zmian przednowotworowych, nowotworów skóry oraz wybranych chorób zapalnych”. Jeden z wymienionych projektów biorących udział w konkursie przygotowany został przez nasz Oddział. 

 

 

Konferencja naukowa w Lizbonie - postępy w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W dniach 5-6 października w Lizbonie odbyło się spotkanie pt. „New development in prevention and treatment of GvHD & Innovations in HSCT in 2023”. Głównym tematem konferencji było zapobieganie oraz skuteczne leczenie choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) u biorców przeszczepów allogenicznych. Wśród wykładowców znaleźli się światowi eksperci w dziedzinie leczenia powikłań po transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych- m. in. Prof. R. Zeiser, Prof. H. Greinix czy Prof. N. Kroger. Zaprezentowane przez wykładowców wyniki potwierdziły przełom, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat w leczeniu GvHD. Z naszego Oddziału udział w spotkaniu wzięła lek. Adrianna Spałek.

 

Konferencja naukowa w Amsterdamie - diagnozowanie i leczenie inwazyjnej choroby grzybiczej IFD.

W dniach 29-30.09.2023r w Amsterdamie odbyło się XV spotkanie Komitetu Naukowego CARE (Continuing Antifungal Research and Education) dotyczące postępowania w inwazyjnej chorobie grzybiczej (IFD) pt. „Taking CARE of invasive fungal diseases today”, zorganizowane przez firmę Gilead Sciences. Program CARE to inicjatywa edukacyjna, która pozwala na dostęp do najaktualniejszych danych i stanowi platformę wymiany doświadczeń między naukowcami i klinicystami we współpracy gronem ekspertów w dziedzinie zakażeń grzybiczych. Podczas tegorocznego spotkania CARE eksperci omawiali epidemiologię, diagnostykę i aktualne wyzwania związane ze wzrostem częstości występowania grzybic oportunistycznych oraz prezentowali własne oświadczenia w zakresie leczenia pacjentów z lekooporną IFD zarówno w ramach Oddziałów Onkologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak i Transplantologii. W spotkaniu uczestniczyło około 100 specjalistów hematologii, onkologii i anestezjologii, w tym 6 z Polski. Naszą Klinikę reprezentowała Pani Doktor Martyna Włodarczyk.

 

Kolorowa poduszka do szpitalnego łózka.

Chcielibyśmy ze wzruszeniem podzielić się z Państwem informacją o uzyskaniu darowizny w ramach spontanicznej akcji Kolorowa poduszka do szpitalnego łóżka. W dniu 27.09.2023r na ręce Pana Profesora Grzegorza Helbiga, Lekarza Kierującego Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Pani mgr Ewy Habdas specjalistce ds. zakażeń naszego Ośrodka przekazano nieodpłatnie 40 przepięknych, kolorowych, dodających otuchy i uśmiechu poduszek, uszytych ręcznie przez dzieci - podopiecznych Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku. W imieniu pacjentek i pacjentów naszego Oddziału pragniemy przekazać Wam, Drogie Dzieci, serdeczne podziękowania, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Równie mocno dziękujemy Waszym Opiekunom i Wychowawcom, którzy nadzorowali całą akcję od nawleczenia pierwszej nitki, poprzez wybór i cięcie materiału, aż do dostarczenia poduszek do naszego Ośrodka. Wierzymy, że tak jak na pewno było wiele radości i uśmiechu podczas szycia poduszek, tak teraz te kolorowe podusie będą poprawiały samopoczucie naszym pacjentkom i pacjentom.

 

Prezentujemy nasze wyniki transplantacji u pacjentów z anemią aplastyczną.

 Link do wyświetlenia

 

Kolejne akredytacje na innowacyjne leczenie CAR-T

Nasz Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku w lipcu 2023 roku otrzymał akredytacje na stosowanie 2 kolejnych innowacyjnych leków CAR-T:

Yescarta (stosowany w chłoniakach rozlanych B i chłoniaku śródpiersia) oraz Tecartus (wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z komórek płaszcza u dorosłych pacjentów).

 

Dotychczas ośrodek dysponował lekiem Kymriah (stosowany u chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną do 25. roku życia oraz nawrotowymi chłoniakami z dużej komórki B).

 

Czy jesteśmy gotowi na spersonalizowaną terapię CAR-T? Prezentujemy nasz artykuł.

 

Link do artykułu

Ukazała się publikacja studentów naszego Koła Naukowego.

 

Link do artykułu

Prezentujemy nasze wyniki transplantacji u starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

Link do wyświetlenia

 

 

Studenckie Onko-Forum 2023

Z radością informujemy, że członek koła naukowego przy Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku P. Daniel Habraszka (student IV roku kierunku lekarskiego) zdobył I miejsce w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Studenckie Onko-Forum 2023” w sesji krótkich doniesień ustnych. Opiekunem pracy była Pani Dr Adrianna Spałek. 

 

Gratulujemy! 

 

Konferencja naukowa w Bukareszcie - diagnozowanie i leczenie aHUS oraz PNH

W dniu 11.05.2023r w Bukareszcie odbyła się konferencja naukowa dotycząca diagnozowania i leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) i nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH). W spotkaniu uczestniczyło około 100 hematologów i nefrologów, w tym 17 specjalistów z Polski, którzy na co dzień diagnozują i leczą pacjentów z powyższymi chorobami. Nasz Oddział reprezentowała Pani Doktor Karolina Chromik. Poza możliwością poszerzenia wiedzy była to doskonała okazja, by wymienić się doświadczeniami w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów z omawianymi jednostkami chorobowymi w różnych Ośrodkach na świecie. Nabyta na konferencji wiedza z pewnością przyczyni się do optymalizacji opieki nad chorymi z PNH i aHUS.

 

“Best practice network in CMV” w Zagrzebiu

W dniach 27-29 marca 2023 r. w Zagrzebiu odbyło się spotkanie “Best practice network in CMV” dotyczące opieki nad pacjentami u których przeprowadzono procedurę allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. W trakcie wydarzenia omawiano leczenie oraz profilaktykę reaktywacji wirusa CMV, kładąc szczególny nacisk na Letermovir, który od kilku miesięcy dostępny jest w Polsce w ramach Programu Lekowego. Dodatkowo skupiono się na leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), która nadal stanowi ogromne wyzwanie dla klinicystów w opiece potransplantacyjnej. Częścią programu było również odwiedzenie oraz zapoznanie się z organizacją Oddziału Hematologicznego i Transplantacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zagrzebiu. W zebraniu, którego głównym celem była wymiana doświadczeń, uczestniczyło 15 lekarzy z różnych Ośrodków Transplantacyjnych w Europie. Z naszej Kliniki udział wziął Pan Doktor Patryk Węglarz.

 

 

Konferencja naukowa w Monachium - rzadka choroba układu krwiotwórczego - PNH

W dniach 31.03-01.04.2023 w Monachium odbyła się konferencja naukowa The Complement & Assembly Sparking Change In Therapy zorganizowana przez firmę SOBI. Konferencja dotyczyła aktualnych możliwości leczenia rzadkiej choroby układu krwiotwórczego, jaką jest nocna napadowa hemoglobinuria (PNH), przeciwciałami monoklonalnymi, które są inhibitorami układu dopełniacza. W konferencji uczestniczyło ponad 60 lekarzy z kilku kontynentów zajmujących się leczeniem chorych na to schorzenie. Przedstawicielem naszej Kliniki był pan Doktor Ryszard Wichary. Podczas spotkań prezentowane były m.in. wyniki prób klinicznych, opisy przypadków i prowadzona była ożywiona dyskusja nad tymi zagadnieniami. Eksperci proponowali także udział w tworzeniu rejestru światowego chorych na PNH, który już obejmuje chorych z 25 krajów.

 

Warsztaty fotoferezy pozaustrojowej (ECP) w Wiedniu

W dniu 29.03 Panie Doktor z naszego Oddziału (lek. Martyna Włodarczyk oraz lek. Adrianna Spałek) miały okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi z zastosowaniem fotoferezy pozaustrojowej. W trakcie spotkania europejscy eksperci z tej dziedziny (Pani Prof. H. Greinix oraz Pan Prof. R. Knobler) omawiali wskazania do rozpoczęcia tej terapii, optymalną technikę prowadzenia zabiegów oraz prezentowali aktualne wyniki leczenia pacjentów. Panie Doktor miały też okazję do dyskusji z lekarzami z innych ośrodków oraz zaprezentowania doświadczeń naszego Oddziału z użyciem ECP.

 

Spotkania w szkołach ponadpodstawowych - akcja "TransMISJA Wiedzy i Nauki"

Wizyta w Hadassah (Izrael)

W dniach 5-9 marca br. Pani Doktor Adrianna Spałek z naszego Oddziału miała okazję odbyć staż w izraelskim szpitalu Hadassah w Jerozolimie. Tamtejszy Oddział Transplantacji Szpiku i Immunoterapii Nowotworów pod przewodnictwem Pani Prof. Poliny Stepensky znajduje się w światowej czołówce ośrodków specjalizujących się między innymi w nowoczesnej terapii CAR-T u pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego (aktualnie terapia w fazie badań klinicznych). W trakcie wizyty Pani Doktor miała okazję doskonalić wiedzę z zakresu transplantologii krwiotwórczych komórek macierzystych oraz uczestniczyć w każdym etapie „produkcji” leku CAR-T: od kwalifikacji pacjentów, poprzez obserwację prac w laboratorium, aż po opiekę nad chorymi i leczenie powikłań. Był to niezwykle cenny i inspirujący czas również pod kątem wymiany obserwacji pomiędzy naszymi oddziałami.

 

 

Publikacja zespołu Kliniki na temat leczenia sterydoopornej przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.


Spałek A, Wieczorkiewicz-Kabut A, Zielińska P, Kopińska A, Helbig G. Pol Arch Intern Med. 2023 Feb 17:16435. doi: 10.20452/pamw.16435. Online ahead of print. PMID: 36800797 Free article. No abstract available.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grudniowe wydanie Gazety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ukazała się publikacja naszego zespołu nt. leczenia opornej ostrej białaczki szpikowej z zastosowaniem allotransplantacji komórek macierzystych.

 

Link do artykułu

Historie naszych Pacjentów - akcja "TransMisja Wiedzy i Nauki"

            HISTORIA PANA KRYSTIANA                                           HISTORIA PANI IWONY                                                   HISTORIA PANA BARTOSZA                                            HISTORIA PANA ZDZISŁAWA 

  

 

Ukazała się publikacja przedstawiająca wyniki leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Link do artykułu

Pierwszy CAR-T już za Nami

W Naszym Oddziale przeprowadzono pierwszy zabieg podania zmodyfikowanych genetycznie limfocytów T (CAR-T). Biorcą leku była 36-letnia pacjentka z opornym na konwencjonalną chemioterapię agresywnym chłoniakiem. Zastosowanie tej nowoczesnej i innowacyjnej terapii wymagało zaangażowania pracowników Banku Komórek i Inżynierii Szpiku (dr Natalia Gawlik-Rzemieniewska), farmaceutów (dr Anna Michalewska, mgr farm. Karolina Kosowska) i lekarzy (dr med. Iwona Grygoruk- Wiśniowska, lek. Adrianna Spałek). Lek był dobrze tolerowany i po 14 dniach pobytu pacjentka została wypisana do domu. Na efekty leczenia należy jednak zaczekać co najmniej kilka tygodni.

 

 

 

 

Podziękowanie po odwiedzinach w naszym Ośrodku - Zespół Lekarzy z Uzbekistanu

Nasz ośrodek uzyskał zgodę na leczenie preparatem Kymriah - rozpoczynamy terapię CAR-T.

Klinika Hematologii gościła delegację lekarzy z Uzbekistanu

Wspaniały Jubileusz naszej Kliniki

Strefa Pacjenta

Najważniejsze informacje dedykowane dla pacjentów

Zespół Oddziału

Zespół Kliniki tworzy ponad 170 pracowników, m.in. 35 lekarzy, w tym 17 specjalistów hematologii, 4 transplantologów klinicznych, 24 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. 8 lekarzy jest w trakcie specjalizacji z hematologii, 2 z transplantologii klinicznej. 11 lekarzy posiada stopień doktora nauk medycznych. Ponadto 104 pielęgniarek i sanitariuszek, 23 pracowników laboratorium, 3 koordynatorów ds. transplantacji, 7 pracowników administracji, 2 dietetyków, 1 rehabilitant i 1 farmaceuta.

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig

 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut

 

Zespół Lekarski:

Dr n. med. Anna Armatys

Lek. Krzysztof Białas 

Lek. Kinga Boral 

Dr n. med. Karolina Chromik

Lek.  Katarzyna Duda - Globisz

Lek. Karolina Gruenpeter

Prof. Grzegorz Helbig 

Dr n. med. Dariusz Kata 

Dr n. med. Anna Koclęga 

Dr n. med. Anna Kopińska 

Lek. Helena Krzemień 

Lek. Konrad Matlak 

Lek. Izabela Noster 

Lek. Marta Panz-Klapuch 

Dr n. med. Adrianna Spałek 

Lek. Izabela Szewczyk 

Dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut 

Dr n. med. Katarzyna Wiśniewska -Piąty 

Dr n. med. Krzysztof Woźniczka 

Dr n. med. Patrycja Zielińska 

 

 

Lekarze Rezydenci:

Lek. Kacper Czachor

Lek. Katarzyna Czempik

Lek. Martyna Dworaczek 

Lek. Wojciech Kowalczyk 

Lek. Agnieszka Mosler 

Lek. Patryk Węglarz 

Lek. Martyna Włodarczyk 

 

 

Poradnia Hematologiczna:

Lek. Grażyna Bober 

Lek. Michał Jamrozik 

Lek. Ewa Rzenno 

Dr n. med. Marek Seweryn 

Lek. Anna Wacławik

Lek. Ryszard Wichary 

 

 

Poradnia Transplantacyjna:

Dr n. med. Dariusz Kata 

Dr n. med. Anna Koclęga 

Dr n. med. Anna Kopińska 

Lek. Izabela Noster 

Dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut 

Dr n. med. Krzysztof Woźniczka

Dr n. med. Patrycja Zielińska 

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Paulina Reinhard

 

 

Kierownik Laboratorium Hematologicznego:

mgr Joanna Dziaczkowska-Suszek

 

 

Koordynator ds. DILO

mgr Barbara Połączak

 

 

Wsparcie psychologiczne naszym pacjentom zapewnia 

Psycholog

mgr Aleksandra Stefaniak 

Przeszczep komórek macierzystych

Czas oczekiwania na wykonanie autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych, od dnia zakwalifikowania pacjenta do wykonania procedury, wynosi średnio 6 tygodni.
 
Czas oczekiwania na wykonanie allogenicznego przeszczepienia komórek macierzystych od dawcy rodzinnego haploidentycznego, od dnia zakwalifikowania pacjenta do wykonania procedury, wynosi średnio 3 tygodnie.
 
Czas oczekiwania na wykonanie allogenicznego przeszczepienia komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego, od dnia zakwalifikowania pacjenta do wykonania procedury, wynosi średnio 8 tygodni
 

Informacja dla pacjenta kwalifikowanego do autotransplantacji

 

Informacja dla pacjenta kwalifikowanego do allotransplantacji

 

 

 

Kwalifikacje do przeszczepów i terapii CAR-T

 

Kwalifikacje do przeszczepu szpiku kostnego odbywają się w każdy wtorek o godzinie 10:00 w budynku Oddziału (II piętro – wejście od ul. Dąbrowskiego 25).

Osoba kierowana winna posiadać:

  1. Skierowanie do poradni hematologicznej na kwalifikację do transplantacji szpiku z ośrodka macierzystego.
  2. Dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby i leczenia (karty wypisowe, aktualne wyniki badań).

 

Prosimy o kontakt z Koordynatorami ds. Transplantacji Szpiku (tel. +48 32 2090 615 lub +48 32 2591 346) celem zapisania do kwalifikacji i potwierdzenia przyjazdu w danym dniu.

 

 

 

Wyposażenie i procedury związane z przeszczepieniem szpiku:

 

 

Hemofilia

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku realizuje „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1. w Sekretariacie OHiTS tel. 32/259-12-81 e-mail: ohits@spskm.katowice.pl

2. u dr Michała Jamrozika tel. 501-533-558; e-mail: michal.jamrozik@spskm.katowice.pl

3. u Koordynatora ds pacjentów z hemofilią: +48 516 151 214

 

Całodobowy numer konsultacyjny dla innych podmiotów leczniczych, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne: numer telefonu 322591200

DILO - Pakiet Onkologiczny

W ramach pakietu onkologicznego wyłoniono kategorię pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Dzięki szybkiej terapii onkologicznej zwiększamy dostępność do diagnostyki i leczenia nowotworów, a także systematyzujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) oraz wyznaczeniu jak najszybszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. 

 

Kartę DiLO może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jeśli podejrzewa u pacjenta nowotwór, lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli podejrzewa bądź zdiagnozuje nowotwór złośliwy. Pacjent może otrzymać kartę także w oddziale szpitalnym (SZP) – gdy w wyniku hospitalizacji zostanie u niego wykryty i potwierdzony histopatologicznie nowotwór złośliwy. Kartę DiLO można porównać do priorytetowego skierowania. Dzięki niej mamy szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia onkologicznego. 

 

Wsparciem dla pacjenta jest koordynator ds. szybkiej terapii onkologicznej. 

 

Koordynator ds. DiLO

mgr Barbara Połączak

II piętro (wejście od strony ul. Dąbrowskiego 25)

tel. 32 259 12 77

pakietonkologiczny@spskm.katowice.pl

 

 

Strefa Studenta

Najważniejsze informacje dedykowane dla studentów

Tematy zajęć

 

IV rok

Macierzysta komórka krwiotwórcza i możliwości jej zastosowania w transplantologii – dr Noster / dr Zielińska

Powikłania po transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich leczenie –  dr Zielińska / dr Noster

 

V rok

Niedokrwistości- podział, rozpozwanie, leczenie - dr Wiśniewska-Piąty / dr Kata

Krzepnięcie- zaburzenia hemostazy - dr Chromik / prof. Helbig

Ostre białaczki i zespoły mielodysplastyczne – dr Kata / dr Wiśniewska-Piąty

Zasady leczenia onkohematologicznego – dr Kata / dr Wiśniewska-Piąty

Chłoniaki nieziarnicze – prof. Helbig / dr Spałek

Chłoniak Hodgkina i szpiczak plazmocytowy – dr Chromik / dr Kopińska

Nowotwory mieloprofileracyjne, choroby śledziony, hipersplenizm – dr Węglarz / dr Koclęga

 

VI rok

Zagadnienia hematologiczne w praktyce lekarskiej- dr Kopińska / dr Koclęga

Stany nagłego zagrożenia życia w hematologii- dr Koclęga / dr Kopińska

Zaburzenia hematologiczne w ciąży- dr Spałek / dr Armatys

Rzadziej występujące choroby hematologiczne- dr Armatys / dr Spałek       

 

Godziny zajęć

Fakultety

FTZ - 118 rok V rok  Stany nagłe w hematologii

 

FTZ - 119 rok V rok  Opieka internistyczna nad pacjentem po transplantacji szpiku

 

Harmonogram zajęć IV rok semestr letni 2023/2024

Harmonogram zajęć V rok semestr letni 2023/2024

Harmonogram zajęć VI rok semestr letni 20232/2024

Filmy instruktażowe

Informacje dla studentów

MAR 29, 2024 :: Życzenia Świąteczne

Wielkanoc 2024

GRU 19, 2023 :: Życzenia Świąteczne

Boże Narodzenie 2023

WRZ 27, 2023 :: Komunikat ws. zajęć

Informacje ogólne - Nowy Rok Akademicki 2023-2024

KWI 05, 2023 :: Życzenia Świąteczne

Wielkanoc 2023

PAŹ 07, 2022 :: Komunikat ws. zajęć

Informacje ogólne - Nowy Rok Akademicki 2022-2023

WRZ 29, 2021 :: Komunikat ws. zajęć

Nowy rok akademicki a sytuacja epidemiologiczna

WRZ 21, 2021 :: Wspaniały Jubileusz naszej Kliniki

5000 przeszczep szpiku

KWI 09, 2021 :: Komunikat w sprawie zajęć

Zajęcia w trybie mieszanym

MAR 30, 2021 :: Życzenia świąteczne

Wielkanoc 2021

MAR 19, 2021 :: Komunikat w sprawie zajęć

Szczegóły dot. zajęć on-line

MAR 19, 2021 :: Komunikat w sprawie zajęć

Zajęcia wyłącznie on-line

LUT 05, 2021 :: Komunikat w sprawie zajęć

Zajęcia wyłącznie stacjonarne

GRU 23, 2020 :: Życzenia Świąteczne

Boże Narodzenie 2020

GRU 08, 2020 :: Komunikat w sprawie zajęć

Wznowienie zajęć stacjonarnych

LIS 27, 2020 :: Komunikat w sprawie zajęć

Przeniesienie terminów zajęć stacjonarnych VI rok

LIS 26, 2020 :: Komunikat w sprawie zajęć

Wznowienie zajęć stacjonarnych dla VI roku

LIS 16, 2020 :: Komunikat w sprawie zajęć

Przeniesienie terminów zajęć ze stycznia

LIS 12, 2020 :: Komunikat w sprawie zajęć

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Galeria zdjęć

2024 rok

2015 rok

2013 rok

Filmy instruktażowe - Separacja komórek krwiotwórczych

Filmy instruktażowe - Punkcja lędźwiowa

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Ul. Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice
tel. +48 32/ 259 12 81
tel. +48 32/ 256 28 58
klinhem@sum.edu.pl ohits@spskm.katowice.pl